משאבות צנטריפוגליות סניטריות הליקואידיות דגם RV

משאבות צנטריפוגליות סניטריות הליקואידיות דגם RV

משאבות עם מאיץ בורגי מיוחד תוצרת INOXPA, ספרד

 

תיאור

משאבות המתאימות להעברת נוזלים וחלקיקים מוצקים או נוזלים בעלי צמיגות בינונית

שבד"כ אינם מתאימים למשאבות צנטריפוגליות

בצורה עדינה תוך פגיעה מינימלית במדיה הנשאבת

קישור לדגמי משאבות ודפי מידע