חזון החברה

  • ISRAELמיוצר-בישראל

  • חזון

    לחברה מגוון לקוחות בכל רחבי הארץ . חברות קבלניות , מפעלי תעשיה , גופים מוסדיים עיריות , קבוצים וגם לקוחות פרטיים. בין לקוחות החברה נמנים : חברת חשמל , מקורות, תעשיה אווירית ,תעשיה צבאית, בתי זיקוק, גדות ,חיפה כימיקלים, טבע, פזגז , תרכובות ברום, שטראוס ,תנובה, אלקטרה ,חרות ,משב, דלקיה, אקלים 2000 ,קרניל ,ועוד.

    לחברה קשר שוטף עם משרדי תכנון בארץ . החברה מסייעת  למשרדי התכנון בבחירת הציוד המתאים וכמו כן מתן מידע טכני על ציוד עוד בשלב התכנון.
    החברה משתתפת באופן קבוע בתערוכות המובילות בארץ בינהן ישראכם , אחזקה, אקלימה ועוד.

    החברה מקימת סמינרים וכן הדרכות במפעל החברה בתל אביב לצורך שפור הקשר עם לקוחות קבועים. נציגי החברה מבקרים באופן שוטף בתערוכות בחו"ל לצורך עדכון לגבי מוצרים חדשים וכן מבקרים במפעלי החברות המיוצגות ע"י החברה לצורך הכרות עם המוצרים ועם אנשי הקשר  בחברות. כל הפרויקטים בהם מעורבת החברה מאופיינים ברמת בצוע ובאיכות גבוהה.