טיפול בשפכים

 

טבולות חד פאזיות

משאבות טבולות חד פאזיות עבור שפכים

צפה במוצרים אלו

טבולות תלת פאזיות

משאבות טבולות תלת-פאזיות עבור שפכים

צפה במוצרים אלו

שפכים מיוחדים

משאבות לשפכים מיוחדים המכילים כמקלים שונים וחול

צפה במוצרים אלו

משאבה

מערבלים ומאווררים/מחמצנים

מערבלים אופקיים ומאווררי שטח לערבול וחמצון במכוני טיהור שפכים

צפה במוצרים אלו